Nytt innlegg på Kulturminnebloggen på forskning.no om hvordan det er å gjøre feltarbeid i verdnesarvkomiteen: Her får du innblikk i byråktratisk stammespråk, ritualer og beslutningsprosesser i endringer. Er det kulturarv eller internasjonale relasjoner som forvaltes?

Vil du vite mer?

Les blogginnlegget “På feltarbeid i verdensarvkomiteen“.

I artikkelen «35 COM 8B.27 Refleksjoner rundt verdensarvbeslutninger» kan du lese mer om å balansere politikk og fag, giftige gaver og kulturminner i Stillehavet.