I en ny artikkel undersøker Marit Johansson og jeg hva som skjer når de som jobber i det internasjonale verdensarvbyråkratiet forsker på organisasjonene og systemet de selv er med å forvalte. Ved hjelp av koding har vi sett nærmere på hva som kjennetegner litteraturen og hvordan innsideforskerne balanserer institusjonell lojalitet og forskerrollen.

Vil du vite mer:

Les kortversjonen av artikkelen på blogginnlegget “Hva skjer når en forsker på egen organisasjon?”

Les hele artikkelen Hølleland, H. & M. Johansson 2017 ‘…to exercise in all loyalty, discretion and conscience’: on insider research and the World Heritage Convention. International Journal of Cultural Policy http://dx.doi.org/10.1080/10286632.2017.1301933