Solbergregjeringen ble nylig utvidet. I et nytt innlegg på Kulturminnebloggen spør Elisabeth Niklasson og jeg: Hva bringer et blågrønt kulturminnevern?

I innlegget ser vi nærmere på kulturminneløftene i den nye regjeringsplattformen. Ettersom vi er i startfasen av et nytt forskningsprosjekt om hvordan kulturarvsbyråkrater balanserer faglig autonomi og politisk lojalitet er vi spesielt interessert i å følge arbeidet med den kommende kulturminnemeldingen.

Les hele innlegget: Hva bringer et blågrønt kulturminnevern? på forskning.no.