About/Om

 

Welcome!

I am currently working as a researcher at the Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU).

I have an interdisciplinary background with degrees in archaeology and heritage studies with a minor in social anthropology from the University of Oslo, University College London and Cardiff University. Since then I have worked in heritage management, conducted research in Norway, New Zealand and Australia and served as the editor in chief for archaeological journals of Primitive tider and Viking amongst other things.

I am passionate about research policy and built the Young Academy of Norway, an interdisciplinary organization dedicated to research policy and dissemination, from scratch from 2014-2017. Lately I have been part of an expert group advising the Ministry of Education on the future career structure in higher education. On the side I administer the newly established Letten Prize for young researchers.

At herdisholleland.com I present my research through blogs entries, project information and published articles. Visit academia.edu to read more of my research.

Velkommen!

Jeg jobber for tiden som forsker på Norsk insitutt for kulturminneforskning (NIKU).

Jeg har en tverrfaglig bakgrunn med arkeologi, kulturarvsstudier og sosialantropologi i fagkretsen og har studert ved Universitetet i Oslo, University College London og Cardiff University. Etter studiene har jeg jobbet med kulturarvsforvaltning og har drevet forskning i Norge, New Zealand og Australia. I tillegg har jeg blant annet vært redaktør for Primitive tider og Viking.

Jeg er opptatt av forskningspolitikk og har også hatt gleden av å bygge opp Akademiet for yngre forskere – en tverrfaglig møteplass for yngre forskere som arbeider med forskningspolitkk og forskningsformilding. I 2017-2018 var jeg del av Karriereutvalget (også kjent som Underdalutvalget) som ga råd til Kunnskapsdepartementet om framtidas stillingsstruktur i UH-sektoren. Ved siden av jobb leder jeg også arbeidet med å bygge opp Lettenprisen for yngre forskere.

herdisholleland.com samles blogginnlegg, informasjon om forskningsprosjekter og publiserte artikler. Besøk academia.edu for å lese mer av min forskning.