About/Om

 

Welcome!

I am currently working as a researcher at the Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU) and am the editor in chief of the Open Access archaeological journal of Viking.

I have an interdisciplinary background with degrees in archaeology and heritage studies with minors in anthropology from the University of Oslo, University College London and Cardiff University. Since then I have worked in heritage management, conducted research in Norway, New Zealand and Australia and served as the editor for Primitive tider amongst other things.

I am passionate about research policy and built Young Academy of Norway from scratch, an interdisciplinary organization dedicated to research policy and dissemination. At the moment I am part of an expert group advising the Ministry of Education on the future position structure in higher education.

At herdisholleland.com I present my research through blogs entries, project information and published articles. Visit academia.edu to read more of my research.

Velkommen!

Jeg jobber for tiden som forsker på Norsk insitutt for kulturminneforskning (NIKU) og er redaktør for tidsskriftet Viking.

Jeg har en tverrfaglig bakgrunn med arkeologi, kulturarvsstudier og antropologi i fagkretsen og har studert ved Universitetet i Oslo, University College London og Cardiff University. Etter studiene har jeg jobbet med kulturarvsforvaltning og har drevet forskning i Norge, New Zealand og Australia. I tillegg har jeg blant annet vært redaktør for Primitive tider. 

Jeg er opptatt av forskningspolitikk og har også hatt gleden av å bygge opp Akademiet for yngre forskere – en tverrfaglig møteplass for yngre forskere som arbeider med forskningspolitkk og forskningsformilding. For øyeblikket er jeg del av Karriereutvalget som skal gi råd til Kunnskapsdepartementet om framtidas stillingsstruktur i UH-sektoren. 

herdisholleland.com samles blogginnlegg, informasjon om forskningsprosjekter og publiserte artikler. Besøk academia.edu for å lese mer av min forskning.