Dissemination/Formidling

Siste innlegg på Kulturminnebloggen:

Innsikt i en kulturarvsforskers hverdag. Skrevet sammen med Joar Skrede.

Telemarks “berlinmur”. Skrevet sammen med Joar Skrede.

Hva bringer et blågrønt kulturminnevern? Skrevet sammen med Elisabeth Niklasson.

Når natur blir kulturarv.

Arkiver som kilde til verdensarvhistorie. Skrevet sammen med Jessica Phelps.

Kunnskapsstatus: Kulturarv og økosystemtjenester. Skrevet sammen med Joar Skrede og Sanne Holmgaard.

På feltarbeid i verdensarvkomiteen.

Hva skjer når en forsker på egen organisasjon? Skrevet sammen med Marit Johansson.

Hva mener norske partier om kulturarv?

Kulturarv: Når fortid, nåtid og framtid møtes

Latest entries on the Heritage Blog:

Bringing heritage back to the people: The cultural politics of the Scandinavian far-right. Cowritten with Elisabeth Niklasson.

Early World Heritage politicking at home and abroad. Cowritten with Jessica Phelps.

The Lake District – a case of World Heritage perseverance.

Archival back-stories of international heritage conservation. Cowritten with Jessica Phelps