Dissemination/formidling

Siste innlegg på Kulturminnebloggen:

Telemarks “berlinmur”. Skrevet sammen med Joar Skrede.

Hva bringer et blågrønt kulturminnevern? Skrevet sammen med Elisabeth Niklasson.

Når natur blir kulturarv.

Arkiver som kilde til verdensarvhistorie. Skrevet sammen med Jessica Phelps.

Kunnskapsstatus: Kulturarv og økosystemtjenester. Skrevet sammen med Joar Skrede og Sanne Holmgaard.

På feltarbeid i verdensarvkomiteen.

Hva skjer når en forsker på egen organisasjon? Skrevet sammen med Marit Johansson.

Hva mener norske partier om kulturarv?

Kulturarv: Når fortid, nåtid og framtid møtes

Latest entries on the Heritage Blog:

The Lake District – a case of World Heritage perseverance

Archival back-stories of international heritage conservation. Cowritten with Jessica Phelps