List of publications

Research publications

Hamman, Evan & Herdis Hølleland 2023. Implementing the World Heritage Convention: Dimensions of Compliance. Edward Elgar.

Niklasson, Elisabeth & Herdis Hølleland 2023. Possessive Pasts: Heritage in Far-Right Rhetoric in Scandinavia. In Elisabeth Niklasson (ed.) Polarized Pasts: Heritage and Belonging in Times of Political Polarization. Berghahn.

Hofmann, Daniela, Emily Hanscam, Martin Furholt, Martin Bača, Samantha S. Reiter, Alessandro Vanzetti, Kostas Kostakis, Håkan Petterson, Elisabeth Niklasson, Herdis Hølleland & Catherine J. Frieman 2021. Forum: Populism, Identity Politics, and the Archaeology of Europe. European Journal of Archaeology 1-37. doi:10.1017/eaa.2021.29 (Open Access)

Hølleland, Herdis 2020. An introduction to multilateral heritage politics: Japan and the World Heritage Convention. In Aike P. Rots and Mark Teeuwen (eds.) Sacred Heritage in Japan. Routledge.  

Herdis Hølleland & Elisabeth Niklasson 2020. How (Not) to “Study Up”: Points and Pitfalls When Studying International Heritage Regimes. Journal of Field Archaeology 45(3):140-152, DOI: 10.1080/00934690.2019.1709782

Hølleland, Herdis, Evan Hamman & Jessica Phelps 2019. Naming, shaming and fire alarms: The compilation, development and use of the List of World Heritage in Danger. Transnational Environmental Law 8(1), 35-57. https://doi.org/10.1017/S2047102518000225 (Open Access)

Hølleland, Herdis & Marit Johansson 2019. ‘…to exercise in all loyalty, discretion and conscience’: on insider research and the World Heritage Convention. International Journal of Cultural Policy. 25(3):309-321, DOI: 10.1080/10286632.2017.1301933

Hølleland, Herdis & Jessica Phelps 2019. Becoming a conservation ‘good power’: Norway’s early World Heritage history. International Journal of Cultural Policy 25(7): 886-903. DOI: https://doi.org/10.1080/10286632.2018.1431223

Hølleland, Herdis & Joar Skrede 2019. What’s wrong with heritage experts? An interdisciplinary discussion on experts and expertise in heritage studies. International Journal of Heritage Studies 25:8, 825-836, DOI: 10.1080/13527258.2018.1552613

Hølleland, Herdis & Joar Skrede 2019. Regionreformen: Demokratisering og politisering av kulturminneforvaltningen. Heimen 56(2):127-142. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1894-3195-2019-02-05 (Open Access)

Hølleland, Herdis 2018. Vikings and World Heritage – Towards new strategic synergies? In Annemarie Willems and Douglas Cromer (eds.) Feasible management of archaeological heritage sites open to tourism. Springer, pp. 35-43.

Niklasson, Elisabeth & Herdis Hølleland 2018. The Scandinavian far-right and the new politicisation of heritage. Journal of Social Archaeology 18(2):121-148. DOI: https://doi.org/10.1177/1469605318757340

Skrede, Joar & Herdis Hølleland 2018. Uses of Heritage and beyond: Heritage Studies viewed through the lens of Critical Discourse Analysis and Critical Realism. Journal of Social Archaeology 18(1):77-96. DOI: https://doi.org/10.1177/1469605317749290

Skrede, Joar, Herdis Hølleland, Ole Risbøl & Gro Jerpåsen 2018. Views, use and reception of visualisations of development proposals impacting cultural heritage. International Journal of Heritage Studies 24(4):390-405. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13527258.2017.1378898

Hølleland, Herdis 2017. Caged for protection. Exploring the paradoxes of protecting New Zealand’s Dactylanthus taylorii. Environment and History 23(4): 545-567. DOI:  https://doi.org/10.3197/096734017X15046905071861

Hølleland, Herdis, Skrede, Joar & Holmgaard, Sanne 2017. Cultural heritage and ecosystem services: A literature review. Conservation and Management of Archaeological Sites 19(3):210-237. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13505033.2017.1342069. (Open Access)

Hølleland, Herdis 2015. 35 COM 8B.27. Refleksjoner rundt verdensarvbeslutninger. In Ragnhild Berge, Terje Brattli & Jon Arne Risvaag (eds.) Inn i fortida – ut i verden – i museet! Museumsforlagt, Trondheim, pp. 106-128.

Hølleland, Herdis 2014. The Eruption – When the World Heritage Status made all the difference? In Herdis Hølleland & Steinar Solheim (eds.) Between dream and reality: Debating the impact of World Heritage listing. Primitive tider special edition, Reprosentralen, Oslo. pp.75-92.

Hølleland, H. & S. Solheim (eds.) 2014. Between dream and reality: Debating the impact of World Heritage listing. Primitive tider special edition, Reprosentralen, Oslo.

Hølleland, Herdis 2013. “What does skiing have to do with World Heritage!?” Glimpses into visitors’ awareness of World Heritage. In Bo G. Jansson (ed.) The Significance of World Heritage: Origins, Management, Consequences, Falun, December 8-10, 2010. Falun, pp. 106-120.

Hølleland, Herdis 2012. Personhoods for Europe: the archaeological construction and deconstruction of European-ness. In Christopher Prescott & Håkon Glørstad (eds.) Becoming European: The transformation of third millennium Northern and Western Europe.  Oxbow Books., pp. 12-18.

Hølleland, Herdis 2010. Peopling the past. On analogical reasoning and the question of cultural property. Heritage Management 3(1):9-32.

Hølleland, Herdis 2010. Spells of history: Childe’s contribution to the European identity discourse. Bulletin of the History of Archaeology 20(1): 30-37. DOI: http://doi.org/10.5334/bha.20104

Hølleland, Herdis 2008. Gamle og nye europeere og deres kultur: Om konstruksjon av kulturell kontinuitet. Primitive tider 10:23-29.

Evaluations and policy reports

De Moor, Katrien Carl Henrik Knutsen, Guro Elisabeth Lind, Herdis Hølleland & Katerini T. Storeng 2018. Unge forskere i Norge. Akademiet for yngre forskere.

Hølleland, Herdis 2019. Evaluering av Opplandsmodellen forbygningsvern. NIKU oppdragsrapport.

Hølleland, H. 2014. Rapport fra besøksundersøkelse på Skipshaugene i Vestfold. Vestfold fylkeskommune. Tønsberg.

Hølleland, H., Gansum, T., Gjersøe, V.I., Moseid, T.I., Eidsten, I., Larsen, E., Løkkeberg, K., Nygård, J., Fønstelien, K., Erlingsen, E., Frigaard, B.E., Sonne, L. & Bandlien, B. 2014. Rapport fra Arbeidsgruppe for attraksjonsutvikling av Skipshaugene i Vestfold. Tønsberg: Vestfold fylkeskommune.

Leden, Siv, Herdis Hølleland & Joar Skrede 2018. Bygningsvernsordninga i Hordaland. Evaluering. NIKU oppdragsrapport 221/2018.

Magnussen, Kristin Sveinung Krokann Berg, Karin Ibenholt, Herdis Hølleland & Knut Fageraas 2016. Indikatorer for kulturarvens samfunnsnytte. Vista Analyse 2016/54.

Underdal, Arild, Herdis Hølleland, Tine A. Hestbek, Morten Dæhlen & E. Arge 2018. Stillingsstruktur ved universiteter og høyskoler. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet.

%d bloggers like this: