Dissemination/formidling

Siste innlegg på Kulturminnebloggen:

Arkiver som kilde til verdensarvhistorie. Skrevet sammen med Jessica Phelps.

Kunnskapsstatus: Kulturarv og økosystemtjenester. Skrevet sammen med Joar Skrede og Sanne Holmgaard.

På feltarbeid i verdensarvkomiteen.

Hva skjer når en forsker på egen organisasjon? Skrevet sammen med Marit Johansson.

Hva mener norske partier om kulturarv?

Kulturarv: Når fortid, nåtid og framtid møtes

Latest entries on the Heritage Blog:

The Lake District – a case of World Heritage perseverance

Archival back-stories of international heritage conservation. Cowritten with Jessica Phelps